Aktualności

  • Dni wolne od zajęć:

    • 1,2,3 maja
    • 15,16,17 czerwca

    Pracujemy do 30 czerwca.