Regulamin

 1. Zajęcia oferowane przez Nelasport prowadzone są na pływalni Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim Złota Rybka.
 2. Należy przestrzegać regulaminu pływalni, na której prowadzone są zajęcia.
 3. Lekcje indywidualne:
  • Zapisy na zajęcia indywidualne odbywają się za pośrednictwem skrzynki e-mail lub telefonicznie.
  • Czas trwania zajęć indywidualnych to 45 lub 60 minut. Czas liczony jest od ustalonej godziny, jeżeli uczestnik się spóźni, zajęcia nie zostaną przedłużone.
  • Płatność za zajęcia indywidualne odbywa się z góry, przelewem na wskazane konto.
  • W przypadku rezygnacji na jeden dzień przed umówionymi zajęciami, uczestnik nie ponosi żadnych opłat. Jeśli zajęcia zostały odwołane w dniu, kiedy miały się odbyć, uczestnik ponosi pełny koszt zajęć.
  • W cenę zajęć indywidualnych nie jest wliczony koszt wejścia na pływalnię.
 4. Lekcje grupowe:
  • Zapisy na zajęcia grupowe odbywają się telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki e-mail. Każdy uczestnik zajęć grupowych powinien dostać informację zwrotną, potwierdzającą przypisanie do grupy.
  • Czas pobytu uczestnika w strefie mokrej to 60 minut, liczony od chwili wejścia na basen. Za przedłużenie pobytu uczestnik ponosi dodatkową opłatę, zgodną z aktualną taryfą opłat.
  • Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek doprowadzić dziecko na zajęcia i przekazać pod opiekę instruktora Nelasport.
  • Czas trwania zajęć grupowych to 45 minut.
  • Po zakończonych zajęciach opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice lub prawni opiekunowie.
  • Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać: strój kąpielowy (w przypadku chłopców nie mogą to być szorty, dla dziewczynek wskazany jest strój jednoczęściowy), czepek i okularki.
  • Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy chcą być obecni na płycie basenu podczas zajęć, powinni posiadać strój sportowy i wykupiony bilet wejściowy.
  • Chwilowy pobyt rodzica lub opiekuna w strefie mokrej (przygotowanie i doprowadzenie dziecka na zajęcia) nie wymaga wykupienia biletu wstępu.
  • Płatność za zajęcia odbywa się za miesiąc z góry do 15 dnia danego miesiąca.
  • W przypadku jednostkowej nieobecności na zajęciach, kwota nie podlega zwrotowi.
  • Zajęcia można odpracować z inną wskazaną grupą, najpóźniej do końca kolejnego cyklu rozliczeniowego.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć naliczana jest opłata stała do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.
 5. Nelasport nie ponosi odpowiedzialności za, rzeczy pozostawione w szatniach.
 6. Nelasport nie ponosi odpowiedzialności za, uszkodzenie przez kursanta transpondera.
 7. Każdy uczestnik zajęć powinien być zdrowy, nie mieć żadnych przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.
 8. Z przyczyn obiektywnych (awaria na pływalni lub zawody) zajęcia mogą zostać odwołane lub odrobione w innym terminie.